Vyhledávání


Kontakt

Kateřina Hanušová
Kutná Hora

+420 733 505 378

E-mail: mac.caitlin@gmail.com

MČR ve slowpitchi

23.05.2010 10:55

Mistrovství  České republiky ve smíšeném slow-pitch softballu

Termín: 3.-4.7.2010

Místo: Mladé Buky

Termín přihlášek :       15.6.2010

Startovné : 1000,- Kč - splatné na místě u komisaře turnaje.

Ředitelka turnaje : Jaroslava Andělová - tel.: 605747443,

jesle.andelova@seznam.cz

 

Komisař : Bude určen později z funkcionářů ČSA

Míče : Zajišťuje ČSA - zn. Diamond 12 RFPK 47 a Diamond 11

Hrací čas : 7 směn nebo 70 minut + dohrávka

Věkové omezení: Hrát mohou jen hráči a hráčky narozeni 31.12.1994 a starší.

 

Soupisy a registrace

Každé družstvo musí před svým prvním utkáním odevzdat komisaři soupisku.

Hrát mohou pouze hráči registrovaní v ČSA.

Ve věci registrace nových oddílů a spolků kontaktujete Vojtu Albrechta :

albrecht@cstv.cz, tel.: 603306590

 

Soupiska je omezena počtem 18 a musí obsahovat údaje :

Příjmení, Jméno, Rodné číslo (datum narození), Oddíl, kde je registrován v ČSA.

Komisař provede ID kontrolu každého družstva před 1. utkáním družstva.

 

Pravidla : Hraje se podle pravidel pro smíšený slow-pitch softball. Tato pravidla byla zveřejněna v Pravidlech softballu z roku 2006 jako dodatek č. 2 na stranách 93-95.

V případě rovnosti bodů ve skupině rozhoduje vzájemné utkání. Pokud nastane rovnost bodů více družstev ze všech utkání, rozhodují obdržené body (body proti) ze vzájemných utkání. Pokud je rovnost i zde, pak ze všech utkání skupiny.

Remízy nejsou možné. Hraje se tie-break.